Vedr. Coronavirus/Covid-19 og velfærdsområdet


Selveje Danmark arbejder tæt sammen med myndigheder, ministerier og KL om at indsamle og formidle information om seneste nyt på velfærdsområdet i forbindelse med coronavirus/Covid-19.

Her på siden kan du løbende følge væsentlige informationer vedrørende velfærdsområdet.

Selveje Danmark kommunikerer relevant information direkte til medlemmerne via mail. Sekretariat står desuden til rådighed for rådgivning og spørgsmål på tlf. og mail. Se kontaktoplysninger under kontaktfanen.

Du kan finde information, spørgsmål/svar og de seneste nyheder og anvisninger fra alle danske myndigheder på www.coronasmitte.dk. Du finder spørgsmål og svar om velfærdsområdet ved at klikke her - se under overskrift 5.

Du kan også finde spørgsmål og svar om socialområdet ved at kilkke her
Endelige kan du ringe med spørgsmål til den fælles myndighedshotline om coronavirus på telefon 70 20 02 33.

SUNDHEDSSTYRELSEN

2.april: Opdaterede retningslinjer for medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper - klik her.

1. april: Flere kan blive henvist til test for COVID-19 - klik her

31. marts: Oversigt over indgangene til de regionale COVID-19 vurderingsenheder - klik her

27. marts: Ny blanket for test af medarbejder i kritiske funktioner - klik her

27. marts: Arbejdsgivererklæring til test af medarbejder, der varetager kritisk funktion ifm. COVID-19 - klik her.

27. marts: Retningslinje til modtagelse af udskrevne personer med mistanke eller påvist smitte med COVID19 - klik her.

27. marts: Rationel Farmakoterapi om COVID-19: ikke belæg for negative effekter af ibuprofen og blodtrykssænkende medicin - klik her

27. marts: Udskrivelse af personer med COVID-19 til kommunal pleje - klik her

26. marts: Retningslinjer for vurdering, behandling og visitation ved forgiftninger med og abstinenser til centralstimulerende stoffer - klik her.

25. marts: Opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID-19 på ældre-, social- og sundhedsområdet - klik her.

25. marts: Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere - klik her.

24. marts: Retningslinjer for behandling af akutte opioidabstinenser - klik her.

24. marts: Nye materialer giver råd til hjemløse og særligt udsatte borgere - klik her

23. marts: Sundhedsstyrelsens status i forbindelse med epidemiens første bølge - klik her.

21. marts: God håndhygiejne er nødvendig for at forebygge coronavirus/COVID-19 - klik her

20. marts: Hvornår kan personer i kritiske funktioner blive testet for COVID-19 - klik her

20. marts: I dag får alle borgere information om COVID-19 i deres e-boks - klik her

20. marts: Fortsæt din lægemiddelbehandling for hjertesvigt og forhøjet blodtryk - klik her

19. marts: Indsatser på landets rusmiddelcentre  - klik her.

19. marts: Nye plakater til butikker og supermarkeder - klik her.

18. marts: Svar fra Sundhedsstyrelsen på 58 spørgsmål om socialområdet - klik her.

18. marts: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, ældreplejen og socialområdet - klik her.

18. marts: Nye retningslinjer med præcisering af visitation af børn og sårbare ved mistanke om Covid19 - klik her

18. marts: Håndtering af besøg fra pårørende hos institutioner med risikogrupper - klik her

16. marts: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID19 - klik her.

16. marts: Indsatser på landets rusmiddelcentre - klik her.

15. marts: Håndtering af ansatte i sundheds- og ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper - klik her.

15. marts: Smittebegrænsning i forbindelse med nære kontakter (rådgivning vedr. nære kontakter) - klik her.

13. marts: Sundhedsstyrelsen om personale og arbejdsgiveres ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19 - klik her.

STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

20. marts: Nye tiltag for at begrænse smittespredning af ny coronavirus - klik her

20. marts: Vigtig besked til sundhedspersoner og -organisationer i Danmark - klik her

19. marts: Tilsyn, varslinger og høringer i april måned er aflyst - klik her

18. marts: Forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, botilbud, opholdssteder mv. - klik her.

17. marts: Ny COVID-19-hotline til medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet - klik her.

SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET

1. april: Ny bekendtgørelse om kommuner og regioners indkøb, samt undladelse af at opsige pga. misligholdelse - klik her.

31. marts: Ministersvar giver flere oplysninger vedr. magtanvendelse under Covid-19 - klik her

31. marts: Vedr. indsatsen til hjemløse og særligt socialt udsatte mennesker med misbrug under COVID19 - klik her.

30. marts: Vedr. plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19 - klik her

30. marts: Vedr. tilbagevenden til anbringelsessteder og botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet - klik her.

24. marts: Politisk flertal sikrer nødpladser på kvindekrisecentre - klik her.

21. marts: Minister understreger: Socialpædagogisk bistand skal fortsætte trods coronakrise - klik her

19. marts: Anbefalinger for at beskytte sårbare borgere på rusmiddelcentre - klik her.

18. marts: Orientering om forsamlingsforbud, besøgsrestriktioner og hjemgivelse af anbragte børn og unge - klik her

18. marts: Pressemeddelelse om udsatte: Visiterede tilbud og tilbud med visitation på stedet, er i udgangspunktet ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på max 10 personer - klik her.

18. marts: Bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser på socialområdet - klik her. 

18. marts: Læs orienteringsskrivelsen om bekendtgørelsen - klik her

17. marts: Ny hotline vejleder om corona på socialområdet - klik her.

15. marts: Retningslinjer for samvær mellem anbragte børn og deres biologiske forældre - klik her.

13. marts: Socialtilsyn pålægges at kommunikere al relevant information til socialt tilbud og udsatte - klik her.

KOMMUNERNES LANDSFORENING (Se evt. KLs site om covid19 - klik her)

1. april: Information fra KL til private interessenter d. 1. april - klik her.

27. marts: Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid19 - klik her.

24. marts: Orientering til private interessenter - klik her.

22. marts: Ny aftale med de faglige organisationer giver fleksibilitet og hurtighed - klik her

20. marts: Notat: Orientering til aktører mf. - klik her

18. marts: Information vedrørende plejefamilier og coronavirus - klik her

13. marts: Orientering fra KL om socialområdet under COIVID19 - klik her.

12. marts: KLs beredskab - afgrænsning af vitale funktioner - klik her.

STATENS SERUM INSTITUT

24. marts: Anbefalinger til prioriteret brug af værnemidler - klik her

24. marts: Infektionshygiejniske retningslinjer for bosteder og lignende under COVID19 - klik her

24. marts: Infektionshygiejniske retningslinjer for plejehjem og plejeboliger under COVID19 - klik her. 

23. marts: Vurdering af det aktuelle smittetryk i Danmark i forhold til COVID-19 - klik her

20. marts: Kåre Mølbak skal sidde i EU's coronapanel - klik her

13. marts: Personalehåndtering af beboer på botilbud og plejehjem med mistænkt eller påvist COVID19 - klik her. 

ERHVERVSSTYRELSEN

17. marts: Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked - klik her.

SKATTEMINISTERIET

16. marts: Udskydelse af momsbetaling og B-skat for små og mellemstore virksomheder - klik her

BØRNE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET

15. marts: Regler for nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning og lignende grundet COVID19 - klik her

13. marts: Kriterier for nødpasning - klik her.

SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET

31. marts: Brev fra socialministeren vedrørende indsatsen til hjemløse med misbrug under COVID-19 - klik her

31. marts: Partier enige om akut støtte til hjemløseorganisationer - klik her.

31. marts: Regering og folketing udvider vaccinationsprogram - klik her

31. marts: Enigt folketing sender akut coronastøtte til hjemløseorganisationer - klik her

22. marts: Teststrategi skal sikre at flest muligt testes for COVID-19 - klik her

19. marts: Spørgsmål og svar om bekendtgørelser udstedt ifm. COVID19 - klik her.

17. marts: Bekendtgørelse om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling - klik her.

17. marts: Bekendtgørelse om begrænsning af rettigheder på sundheds- og ældreområdet grundet Corona - klik her.

FINANSMINISTERIET

19. marts: Pressemeddelelse: omfattende hjælpepakke til dansk økonomi - klik her

18. marts: Kompensation for virksomhedernes faste udgifter - klik her.

STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING

1. april: Benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats udskydes - klik her

30. marts: Justerering af rammerne for den midlertidige suspension af beskæftigelsesindsatsen - klik her

27. marts: Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge - klik her

20. marts: Ny bekendtgørelse udmønter en midlertidig suspension af beskæftigelsesindsatsen - klik her

LÆGEMIDDELSTYRELSEN

31. marts: Henstilling fra Lægemiddelstyrelsen til leverandører af værnemidler om at prioriterer private aktører - klik her.

24. marts: Sundhedsministeren får flere beføjelser til at modvirke forsyningsproblemer - klik her

22. marts: Risiko for forsyningssvigt: Spar på værnemidlerne - klik her

Se også Selveje Danmarks orienteringer vedr. coronavirus/Covid-19 på vores hjemmeside - klik her.