Ældrenetværk


Omdrejningspunktet for netværket er de nationale tendenser på ældreområdet samt de selvejende institutioners unikke muligheder for en særlig rolle i denne udvikling.

Formålet med netværket er at tage fat i nogle af de problemstillinger og muligheder, som plejehjemsområdet står overfor.

Netværksmøderne vil blive bygget op om indholdet på dagen. Det skal både ske gennem oplæg udefra, interne oplæg og ikke mindst drøftelser og sparring mellem Selveje Danmarks medlemmer på ældreområdet. 

Eksempler på emner, som netværket kan beskæftige sig med:

  • Den nødvendige samtale (om døden)
  • Patientsikkerhed
  • Ældre og sundhedstilsyn
  • Medicinhåndtering

Netværksmøder
Møderne vil som udgangspunkt finde sted to gange årligt forskellige steder i landet.
Det er gratis for Selveje Danmarks medlemmer at deltage i netværket.