Ledernetværk


Netværket henvender sig til ledere i Selveje Danmarks medlemsorganisationer. Bestyrelsesmedlemmer er også meget velkomne.

Formålet med netværket er at skabe og sikre en stærk og inspirerende platform for faglig udvikling og sparring på tværs af de selvejende organisationer. Et netværk, der ud over de to årlige møder forhåbentlig vil skabe nye rum for samarbejde og synergi Selveje Danmarks medlemsorganisationer imellem.

Netværket mødes to gange årligt, én gang i Jylland og én gang på Sjælland. Hvis behov og ønsker ændrer sig, så gør netværket det også. 

Hvert møde vil indeholde et oplæg fra en ekstern oplægsholder, der sætter tonen til temaet for netværksmødet. Det kan være temaer som social innovation, partnerskaber, dokumentation og evaluering, tværfaglighed, internt samarbejde og andet relateret til ledelse, organisationsudvikling og selvejende organisationer. Temaer, som medlemmerne i netværket selvfølgelig er med til at definere. Vi har i ledernetværket blandt andet haft glæde af inspiration fra tidligere direktør i Irma, Alfred Josefsen, ekspert i udvikling af ledelsesteams Anders Trillingsgaard, stifter af Imagine Chicago bevægelsen Bliss Browne, direktør i Nordeafonden Henrik Lehmann Andersen, ekspert i netværk og ph.d. og lektor ved Arrhus Universitet Christian Waldstrøm m.fl. 

Det er gratis for medlemmer at deltage i netværket.