Bliv klogere på korrekt medicinhåndtering med skræddersyet kursus

Selveje Danmark tilbyder i samarbejde med Apotekerforeningen et kursus i korrekt håndtering af medicin på det sociale område. Kurset tager udgangspunkt i eksisterende lovgivning, så det enkelte tilbud får viden om og redskaber til korrekt medicinhåndtering i det daglige arbejde.

Det risikobaserede sundhedstilsyn har eksisteret siden 2017. Tilsynet ser kvaliteten af leverede ydelser på sundhedsområdet. På socialområdet fokuserer tilsynet på medicinhåndtering og journalføring – og der er fortsat mange bosteder der oplever at have større eller kritiske problemer.

Formålet med kurset er derfor at give personalet en større forståelse for den daglige håndtering af medicin, så kvalitet og sikkerhed i medicinhåndtering løbende kan udvikles.

Det praktiske
Målgruppe: Kurset henvender sig primært til personale og ledere på botilbud, men andre interesserede er også velkomne.
Pris: kr. 1.600 plus moms for medlemmer af Selveje Danmark. For andre er prisen kr. 2.000 plus moms.
Dato og sted: Den 25. maj 2022 på Kjellerup Friplejehjem i Kjellerup og den 3. november 2022 på Børsen i København.
Tilmelding: Skal ske på tilmelding@selveje.dk

Læs mere – klik her.