Kom til temadag om værdighed i den sidste tid 

Hvordan kan man blive bedre til at tale med borgere og deres pårørende om den sidste tid? Det sætter Videnscenter for værdig ældrepleje fokus på, når de inviterer til temadag om værdighed i den sidste tid.

Fokus vil være på rammerne for en værdig sidste til, herunder hvordan man som medarbejder på plejehjem, midlertidige døgnpladser og i hjemmeplejen bliver endnu bedre til at have gode samtaler om en værdig død for den enkelte.

Temadagen vil også komme med konkrete ideer til, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan skabe rum for at styrke værdigheden i den sidste fase af borgerens liv. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete og praksisnære metoder og redskaber, som tager afsæt i deltagernes egen hverdag og praksis. 

Temadagen henvender sig primært til medarbejdere og ledere i ældreplejen, der ønsker inspiration og input til arbejdet med værdighed i den sidste tid.

Praktisk information
Temadagen bliver afholdt tre steder i landet:

  • København d. 23. maj 2022 kl. 9-15
  • Middelfart d. 25. maj 2022 kl. 9-15
  • Aalborg d. 7. juni 2022 kl. 9-15

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser og pladserne fordeles efter først til mølle.

Der er tilmeldingsfrist d. 16. maj for temadagene i København og Middelfart samt d. 1. juni for temadagen i Ålborg.

 Se mere – klik her.