Orientering fra Selveje Danmark om corona #67

Kære medlemmer

Vi har netop modtaget Socialstyrelsens opdaterede retningslinjer for håndtering af COVID 19 på socialområdet fra ministeriet.

Retningslinjerne er revideret på tværs som følge af pressemødet den 23. oktober, hvor statsministeren præsenterede de nye tiltag mod COVID-19 om bl.a. brug af mundbind og skærpelse af forsamlingsforbuddet.

Retningslinjerne er opdateret på baggrund af bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19 og bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

Retningslinjerne er endvidere konsekvensrettet fsva. henvisninger til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19. Der er tilføjet en * ud for de afsnit, som er ændret.

Ministeriet betoner, at det særligt skal bemærkes, at der er tale om generelle retningslinjer, som kan anvendes bredt på socialområdet. Retningslinjerne er derudover dynamiske og vil derfor kunne justeres i takt med udviklingen.

I finder de nye retningslinjer ved at klikke her.

Vi står som altid til rådighed for spørgsmål m.m.

Hav en forsat god aften og weekend.

Bedste hilsner

Gitte Landors
Souschef