Social- og beskæftigelsesindsatsen skal gå hånd i hånd 

Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en vigtig fælles opgave i at understøtte at social- og beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad bliver set som hinandens forudsætninger. Derfor styrker de to styrelser nu samarbejdet om opgaven.

I slutningen af august mødtes direktionen for hhv. Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at drøfte, hvordan man styrker samarbejdet mellem de to styrelser. I forlængelse af mødet er der blevet offentliggjort et videnspapir, der præsenterer det fælles afsæt for samarbejdet.

Af videnspapiret fremgår det, at samarbejdet bygger på en række vidensholdepunkter, som indsatsen for de udsatte borgere bør tage afsæt i:

Virkeligheden virker – ”place then train”!
Når borgerne oplever at få løn, selv for få timer, opfatter de det som et udtryk for, at de skaber værdi for virksomheden. Det giver dem faglig anerkendelse, oplevelse af at deltage i et fællesskab og styrker deres tro på, at de har en plads på arbejdsmarkedet.

Medarbejderen virker!
Den medarbejder, som borgeren møder i kommunen, har en afgørende betydning for borgerens chancer for at komme i job.

Samarbejde virker!
For borgere med sammensatte og komplekse udfordringer, er det væsentligt, at borgerne får en integreret og samtidig hjælp til at håndtere deres udfordringer, samtidig med at de støttes i at komme i job.

Se det fælles videnspapir – klik her.