Søg midler til kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje, der skal højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder. Midlerne fra puljen skal bruges til at sende medarbejdere på efter- og videreuddannelse.

Kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og unge skal være i orden. Det indebærer bl.a., at medarbejderne har den rette faglighed og de rette kompetencer til at give børnene og de unge den hjælp og kærlige omsorg, de har behov for.

Det er baggrunden for, at Socialstyrelsen nu har udmeldt en ansøgningspulje på 5,8 mio. kr. til kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner.

Ansøgningsfrist
Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2022 kl. 12:00.

Løbende udmøntning efter først til mølle-princippet indebærer, at de ansøgninger der modtages først i ansøgningsperioden også vil blive sagsbehandlet først, indtil der ikke er flere midler til fordeling.

Læs mere – klik her.