Tilsyn på bosteder afdækker store udfordringer med patientsikkerheden

I perioden 2020-2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfaglige tilsyn på bosteder. Resultaterne viser, at der fortsat er et stort behov for at styrke patientsikkerheden på området.

I 2020 og 2021 gennemførte styrelsen 57 stikprøvebaserede tilsyn, 76 reaktive tilsyn på baggrund af bl.a. bekymringshenvendelser og 77 opfølgende tilsyn på baggrund af tidligere påbud på landets bosteder.

Resultaterne af tilsynene viser, at der ved mere end 30 procent af tilsynene var alvorlige brister i patientsikkerheden, hvilket resulterede i vurderingen større eller kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden.

Et af de områder, der typisk giver anledning til problemer med patientsikkerheden på bostederne, er medicinhåndtering. Medicinhåndtering er en af de mest centrale sundhedsfaglige opgaver på bostederne. Fejlmedicinering kan have alvorlige konsekvenser for beboerne og opstår typisk, hvis der ikke er styr på journalføring og dokumentationen vedr. beboernes ordinerede medicin, medicinlister og medicinbeholdning.

Udfordringer med den sundhedsfaglige dokumentation var også en hyppig problematik ved tilsynene på bostederne. Det drejer sig blandt andet om manglende beskrivelse af beboernes potentielle og aktuelle sundhedsfaglige problemer, manglende dokumentation vedrørende beboernes aktuelle pleje og behandling samt opfølgning og evaluering på dette. Journalføring af sundhedsfaglig dokumentation er personalets arbejdsredskab til at følge og reagere på beboernes sundhedsmæssige tilstand og udvikling.

Læs erfaringsopsamlingen – klik her.

Kursus i medicinhåndtering
Selveje Danmark tilbyder løbende kurser i korrekt håndtering af medicin på det sociale område. Kurset tager udgangspunkt i eksisterende lovgivning, så det enkelte tilbud får viden om og redskaber til korrekt medicinhåndtering i det daglige arbejde. Det næste kursus finder sted på Børsen d. 3. november og der er få ledige pladser tilbage. Læs mere om indhold og tilmelding – klik her. 

Vi opretter løbende nye kurser i medicinhåndtering, så hold øje med nyhedsbrevet eller følg med i vores aktivitetskalender her.

Temadag om patientsikkerhed
I starten af 2023 vil Selveje Danmark afvikle en temadag i patientsikkerhed på selvejende tilbud.

På temadagen kan du bl.a. blive klogere på, hvorfor det er så vigtigt at rapportere utilsigtede hændelser, hvordan man kan bruge dem i sit arbejde på plejehjem og sociale tilbud samt hvad det risikobaserede tilsyn går ud på i praksis.

Temadagen bliver afholdt på Børsen d. 20. januar og på Plejecenter Thorshøj i Holstebro d. 16. februar. Se mere – klik her.