Barnets Lov er vedtaget

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har den 2. juni 2023 stemt Barnets Lov igennem. 

Med Barnets lov er det hensigten at styrke børns rettigheder på en række punkter. 

Med loven bliver det bl.a. et krav, at man ser på hele søskendeflokken, når et barn bliver anbragt på grund af forældrenes omsorgssvigt. Børn får desuden partsstatus ved det 10. år. Det betyder bl.a., at børnene får adgang til at klage over afgørelser. Med loven bliver det også muligt for børn selv at sige nej til samvær med deres forældre i en periode. Samtidig får børn, hvis forældre eksempelvis har et misbrug eller står i en konfliktfyldt skilsmisse, ret til at opsøge behandling i en civilsamfunds-organisation uden forældrenes samtykke.

Se lovforslaget som vedtaget - klik her.

Gode intentioner kræver mere end nye paragraffer
Intentionerne bag Barnets Lov ligger i forlængelse af det nuværende regeringsgrundlag. Men hvis intentionerne ikke skal ende med kun at forblive ved blot gode intentioner, kræver det mere end nye paragraffer. Det skrev Selveje Danmark sammen med række sociale aktører en kronik om i foråret 2023.

Kronikken peger på fire centrale budskaber: 

Det betaler sig at investere i børn og unge: Vi ved, at udsatte børn og unge alt for ofte bliver til udsatte voksne. Ønsker vi at komme de kedelige statistikker til livs, er Barnets Lov måske et af de bedste steder at starte. Men det kræver, at vi investerer i børnene og deres fremtid, deres uddannelse, deres hjem, netværk og relationer. Det bliver ikke gratis, men det kan heller ikke betale sig at lade være – hverken økonomisk eller menneskeligt.

Afbureaukratisering og retssikkerhed: Vi appellerer til, at den politiske ambition om at afbureaukratisere balanceres med ønsket om at sikre børnenes – og deres familiers – retssikkerhed. Vi opfordrer til, at den nye model for afdækning, udredning og børnefaglig undersøgelse rammes bedre ind, og at der stilles tydeligere krav til inddragelse af barnet, så det sikres, at inddragelsen ikke medfører, at børn og unge kommer til at få ansvar for svære beslutninger.

Ansvaret for barnet fortsætter: Når vi som samfund har påtaget os ansvaret for barnet, slutter det ikke ved det 18. år. Vi bærer også ansvaret for, at den unge lander godt i voksenlivet. Derfor håber vi, at politikerne snart igangsætter arbejdet om en nytænkning af efterværnsområdet. For vi ved, at alt for mange unge snubler i dørtærsklen til voksenlivet.

Barnet skal møde den rette faglighed: Udsatte børn og unge skal mødes med den rette faglighed. Det er afgørende for, at en anbringelse og en indsats lykkes. Derfor skal Barnets Lov understøtte den faglige kvalitet på anbringelsessteder.

Se kronikken – klik her.