Nyheder

Se, hvilke medlemsfordele du har som medlem af Selveje Danmark

Er du klar over, hvilke fordele og rabataftaler du har adgang til som medlem af Selveje Danmark? Medlemskabet giver bl.a. adgang til GDPR-løsninger målrettet selvejende tilbud, uddannelses- og læringsforløb om trivsel og fordelagtige priser hos De Forenede Dampvaskerier.

Højesteret frifinder Brønderslev Kommune i sag om takstberegninger

Højesteret frifinder Brønderslev Kommune i en sag om, hvorvidt kommunens afregningspriser for at levere hjemmehjælpsydelser har været fastsat for lavt. I dommen konstaterer Højesteret, at Brønderslev Kommune har handlet ansvarspådragende, men at leverandøren af hjemmehjælp alligevel ikke har lidt et økonomisk tab.

Bliv en del af Velfærdsteltet på Folkemødet 2023

Nu er det snart sidste frist for at blive en del af Velfærdsteltet på Folkemødet 2023. I Velfærdsteltet sætter Selveje Danmark og vores medlemmer fokus på, hvordan vi skaber indsatser af høj kvalitet og får mennesker i sårbare situationer videre i livet.