Nyheder

Sådan kan vi løfte alkoholbehandlingen i Danmark

Selveje Danmark har i samarbejde med Sundhed Danmark og Dansk Erhverv fået bragt et debatindlæg i Sundhedsmonitor. I debatindlægget gives fire konkrete forslag til, hvordan man kan få flere i alkoholbehandling, styrke kvaliteten og øge den økonomiske gennemsigtighed.

Ny politisk aftale styrker tilsynet med sociale tilbud

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet indgik i sidste uge en aftale om en række tiltag til en generel styrkelse af Socialtilsynet og en styrkelse af det økonomiske tilsyn med offentlige og private sociale tilbud, der er omfattet af tilsynet.