Nyheder

VISO lancerer ny podcastserie 

Hvordan får man børn med autisme og skolevægring tilbage i skole? Hvad kan vi lære af de svære anbringelsessager? Hvordan forebygger vi udadreagerende adfærd hos mennesker med udviklingshæmning? Det er nogle af de spørgsmål VISO belyser i en ny podcastserie.

Det sociale frikort videreføres

Et bredt politisk flertal i Folketinget er blevet enige om at videreføre det sociale frikort i 2023 og 2024. En ordning, der siden 2019 har gjort det muligt for udsatte borgere skattefrit at tjene op til 20.000 kr. årligt uden at blive modregnet i offentlige ydelser.

Borgere bør have erstatning for velfærdstab

Tager en kommune hjælpen fra en ældre eller borger med handicap, som borgeren ellers er berettiget til, bør kommunen betale en godtgørelse for tab af velfærd til borgeren. I dag sparer kommunen pengene. Det skriver Selveje Danmark sammen med Retssikkerhedsnetværket i et debatindlæg bragt i Altinget d. 3. maj

Kom til Velfærdsteltets åbningsreception på Folkemødet

Selveje Danmark inviterer alle med interesse for fremtidens velfærd til åbningsreception for Velfærdsteltet på Folkemødet 2022. Under Folkemødet sætter vores medlemmer fokus på, hvordan vi som samfund skaber indsatser af høj kvalitet, får mennesker i sårbare situationer videre i livet og får mest velfærd for pengene. Vi kalder det: Velfærd der virker.