Medlemskab


Som medlem af Selveje Danmark får du solid politisk interessevaretagelse på det selvejende velfærdsområde. Et godt samarbejde med ministerier, styrelser, kommuner, regioner og andre relevante interessenter har sat Selveje Danmark på landkortet som relevant politisk aktør. Vi er i løbende dialog med vores politikere og servicerer dem med konkret viden om området, og med forslag til, hvordan verden også kunne se ud.  Vi arbejder ihærdigt for at synliggøre selvejets store samfundsmæssige betydning og potentiale i presse og relevante medier.
 
Gennem konferencer, årsdage, kurser og netværk styrker og inddrager vi medlemmerne med henblik på selvejets udvikling og tilbyder juridisk, organisatorisk og politisk rådgivning inden for det selvejende område. Vi har blandt andet udviklet en bestyrelsesuddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer i selvejende organisationer.
 
Selveje Danmark har indgået et tæt partnerskab med Dansk Erhverv og medlemskab af Selveje Danmark kræver derfor også medlemskab af Dansk Erhverv som full service eller arbejdsgivermedlem. Partnerskabet giver vores medlemmer adgang til ekspertrådgivning inden for ansættelsesret, HR- og ledelse, erhvervsjura, offentlig-privat samarbejde, arbejdsmiljø, uddannelse og naturligvis rådgivning knyttet til de specifikke selvejende velfærdsområder herunder servicelov, lov om socialtilsyn m.v. Som medlem af Selveje Danmark og Dansk Erhverv har du også mulighed for at benytte dig af en række gode medlemstilbud og rabatter, som kan læse mere om her på siden.
 
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere viden om Selveje Danmark og drøfte potentialet for samarbejde.