Dansk Erhverv Arbejdsgiver


Dansk Erhverv Arbejdsgivermedlemskab er den komplette pakke, der sikrer dig hele vejen rundt. Udover adgang til ekspertrådgivning inden for personale- og erhvervsjura, internationalisering, arbejdsmiljø, uddannelse og HR, så er din virksomhed også dækket af hele Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt. Det betyder blandt andet, at du får adgang til til ydelser på overenskomstområdet, advokatbistand i det arbejdsretlige system, adgang til detaljeret løn- og sygefraværsstatistik, feriekortordning samt konfliktunderstøttelse. Du har desuden mulighed for at tilmelde din virksomhed til DS’s barselsfond, der er konkurrencedygtig på markedet.

Et Arbejdsgivermedlemskab omfatter blandt andet:

 • Politisk interessevaretagelse
 • Hotline rådgivning
 • Internationale forhold
 • Medlemsinformation i nyhedsbreve, medlemsavis og pjecer
 • Dybdegående, individuel juridisk rådgivning
 • Advokatbistand ved retssager
 • Rådgivning om uddannelse og udvikling
 • Rådgivning om arbejdsmiljø
 • Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse
 • Dybdegående juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet
 • Erhvervsfaglige uddannelser
 • Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering
 • Lønstatistik
 • Barselfond

Læs mere om Arbejdsgivermedlemskab - klik her.