Bliv medlem


Et medlemskab af Selveje Danmark koster 12.000,- kr. eks. moms om året. Medlemskabet af Dansk Erhverv er lønsumsbestemt. 
 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker mere viden om Selveje Danmark og drøfte potentialet for samarbejde.