Om Selveje Danmark


Selveje Danmark er en brancheforening for næsten 300 selvejende not-for-profit organisationer på hele velfærdsområdet. Foreningen blev etableret i 2012 af en række selvejende organisationer, der alle fandt det nødvendigt at samle sig i en organisation, der klart og tydeligt kan varetage selvejende organisationers politiske, erhvervsrettede og faglige interesser, ønsker og behov. Selveje Danmark er en selvstændig brancheforening, med egen bestyrelse, men er samtidig i et tæt samspil med Dansk Erhverv, og gennem medlemskabet af de to organisationer, står foreningens medlemmer stærkt i det velfærdspolitiske landskab.

Vores medlemmer er værdibaserede og visionære organisationer, der løfter en stor og vigtig del af velfærdsopgaven i Danmark. Medlemmerne af Selveje Danmark tager godt hånd om ældre på plejehjem, hjælper borgere tilbage på jobmarkedet, giver udsatte børn og unge pædagogisk støtte af høj kvalitet samt huser og hjælper hjemløse og meget meget mere. Fælles for Selveje Danmarks medlemmer er, at de sikrer underrepræsenterede borgeres deltagelse og stemme i samfundet.

Vi tror på, at non-profit organisationer spiller en central og vital rolle i vores samfund. Gennem årtier har de adresseret sociale udfordringer og muligheder. Det sker gennem innovation, entreprenørskab, kreativ brug af ressourcer og ikke mindst evnen til at engagere civilsamfundet i fælles visioner. Non-profitsektoren beriger på mange måder og forskellige niveauer vores samfund. Den leverer service og visionære løsninger på sociale, sundhedsmæssige og økonomiske problemstillinger. For at udfylde denne rolle er det nødvendigt med en kollektiv stemme. Den stemme udgør Selveje Danmark.