Vision, mission og værdier


VISION
Selveje Danmarks vision er et velfærdssamfund, hvor selvejende organisationer indgår som ligeværdige, innovative og attraktive samarbejdspartnere for det offentlige Danmark, og som udgør relevante og effektfulde velfærdstilbud med den enkelte borger i centrum for dette arbejde.  Det gør de selvejende organisationer gennem et stærkt fokus på værdier, kvalitet, en non-profit tilgang til arbejdet samt i respekt for det enkelte menneskes ret til medbestemmelse og forskellighed.
 
MISSION
Det er Selveje Danmarks mission at være de selvejende organisationers samlende stemme, der understøtter visionen gennem en markant politisk interessevaretagelse, indsatser og rådgivning, der tilsammen sikrer skaber rammerne for selvejende organisationer udvikling.
 
VÆRDIER
I Selveje Danmark er arbejdet båret af fire kerneværdier som afspejles i vores arbejde og tilgang til dette.
 
Troværdighed
Troværdighed er en kerneværdi, da Selveje Danmark i alle handlinger og holdninger søger at være en tillidsvækkende og troværdig samarbejdspartner og brancheorganisation.
 
Engagement
Engagement er en kerneværdi, fordi vi tror på, at den ekstra meter, vi mennesker går for hinanden, er helt afgørende for det gode samarbejde og for arbejdet med at opfylde vores mission. Vi tror på, at et oprigtigt engagement i vores medlemmers virke og hverdag, samt et oprigtigt engagement i samfundsudviklingen - og ikke mindst den enkelte borgers livssituation - er en forudsætning for, at vores medlemmer og samarbejdspartnere vedbliver at opleve os som en relevant brancheforening.
 
Mangfoldighed
Med en vision om et velfærdssamfund, hvor selvejende værdibårne organisationer indgår som ligeværdige, innovative og attraktive samarbejdspartnere, har vi mangfoldighed som en bærende værdi. Vi tror på styrken i mangfoldighed i alle sammenhænge, og vi ønsker, at værdien afspejles i vores tilgang til vores arbejde, i vores samarbejdsrelationer og ikke mindst i vores forståelse af velfærdsarbejdet for den enkelte borger i selvejende organisationer.
 
Kvalitet
Kvalitet er en kerneværdi, da Selveje Danmark stræber efter at sikre høj kvalitet i arbejdet for medlemmerne. En høj kvalitet der kan ses og mærkes i Selveje Danmarks aktiviteter, produkter, indsatser og rådgivning. Vi ved, at vores medlemmer selv har fokus på høj kvalitet i deres organisationer, og Selveje Danmark arbejder derfor for at tilbyde en tilsvarende medlemsservice og indsats af høj kvalitet.