Vedtægter

https://www.selveje.dk/media/1683/vedtaegter-efter-generalforsamling-2021.pdf