Nyheder

VIVE undersøger selvbestemmelse på sociale tilbud og virksomme sociale indsatser

VIVE har igangsat to nye undersøgelser. I den ene undersøgelse indsamler VIVE viden om, hvordan idealet om selv- og medbestemmelse for borgere med udviklingshæmning bedre kan omsættes til praksis. Den anden undersøgelse har til formål at danne et overblik over processen, når sociale indsatser bliver udviklet i de nordiske lande. Landene kan bruge viden fra undersøgelsen til at lære af hinanden.

Få inspiration til lokale palliative forløb

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en række beskrivelser af lokale palliative forløb, der har forbedret patientsikkerheden. Indsatserne indebærer bl.a. etablering af et palliationsambulatorium og tværsektorielt samarbejde.

Politisk aftale om anbragte børns skoleliv er noget rod

Der er alt for mange børn og unge, der ikke får det undervisningstilbud, de har krav på. I et debatindlæg i Altinget opfordrer Selveje Danmark sammen med Skolealliancen politikerne til at etablere et ensrettet og samlet skoletilsyn med fælles blik, som kommer omkring hele barnets skoleliv – både undervisningen og den socialfaglige indsats.

Sådan gør du hverdagen på botilbud mere fysisk aktiv

Bevægelse og fysisk aktivitet kan styrke sundheden og livskvaliteten for mennesker med funktionsnedsættelser. I den forbindelse har VIVE lavet et inspirationskatalog, der giver perspektiver på, hvordan man kan arbejde med bevægelse i hverdagen på botilbud.

Ny kampagne sætter fokus på ensomhed i julen

December kan føles som en lang fest, man ikke er inviteret med til, hvis man ikke har faste juletraditioner med familie og venner. Derfor har Folkebevægelsen mod Ensomhed lanceret kampagnen ”25 dage mod ensomhed”, der sætter fokus på, at vi ikke alle tæller ned til det samme.