Nyheder

Kom til temadag om værdighed i den sidste tid 

Hvordan kan man blive bedre til at tale med borgere og deres pårørende om den sidste tid? Det sætter Videnscenter for værdig ældrepleje fokus på, når de inviterer til temadag om værdighed i den sidste tid.

Ny kortlægning: Indsatser til pårørende på socialområdet har varierende effekt

Hvordan kan man støtte pårørende til mennesker, der har et handicap, er psykisk sårbare eller står i en socialt udsat position? En ny kortlægning fra VIVE viser, at sociale indsatser til pårørende spænder vidt fra velafprøvede indsatser til udokumenterede tilbud. Desuden peger kortlægningen på, at forståelsen af, hvem der er pårørende bør udvides.

Forebyg voldsomme episoder i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen udbyder et gratis diplommodul til ledere og nøglepersoner i ældreplejen. Diplommodulet stiller skarpt på, hvordan man forebygger og håndterer udadreagerende adfærd hos demente borgere.

Selveje Danmark udpeget til rådgivende panel for regeringen

Selveje Danmark er udpeget til at indgå i et panel og en ekspertgruppe, der skal rådgive regeringen i forbindelse med den nye ældrelov. Udgangspunktet for ældreloven er, at der skal ske en grundlæggende gentænkning af styringen og rammerne for ældreplejen.