Nyheder

Selveje Danmark takker for et forrygende Folkemøde

Selveje Danmark takker for et vellykket Folkemøde. Sammen med 15 medlemmer havde Selveje Danmark Velfærdsteltet, der skabte rammen for debatter, der på forskellig vis satte fokus på, hvordan vi skaber indsatser af høj kvalitet og får mennesker i sårbare situationer videre i livet.

Økonomiaftale sammenligner tilbud ukritisk og uigennemsigtigt

Kommunernes nye økonomiaftale prioriterer kommunale botilbud uden vished om, hvorvidt det giver økonomisk mening. Derfor frygter Selveje Danmark, at konsekvensen af Økonomiaftalen 2024 bliver stik modsat den politiske intention om at få mere velfærd for pengene. Det skriver Selveje Danmark i et debatindlæg.

Selveje Danmark inviterer til årsmøde og 10-års jubilæum

Selveje Danmark inviterer alle medlemmer til årsmøde d. 14.-15. september, og vi håber at se rigtig mange af jer. Vi vil i år fejre, at Selveje Danmark har 10-års jubilæum. Du kan derfor forvente et særligt program, der stiller skarpt på det unikke ved selvejet.

VIVE-rapport: Ledelsesspændet på plejehjem er stort

En ny rapport fra VIVE kortlægger udviklingen på plejehjemsområdet gennem de sidste 10 år. Rapporten konkluderer bl.a., at der på landets plejehjem er et stort ledelsesspænd, og hver tredje plejehjemsleder peger på, at det er for stort.

Lad os sikre nødvendige og meningsfulde tilsyn

I Selveje Danmark arbejder vi på at sikre meningsgivende tilsyn, så tilsynsområdet sikrer læring for medarbejderen og kvalitet for borgeren. Vi har brug for jeres konkrete eksempler for at kunne løfte den dagsorden. Derfor vil vi inden længe udsende et spørgeskema, som vi håber, I vil tage jer tid til at besvare.