Nyheder

Social- og beskæftigelsesindsatsen skal gå hånd i hånd 

Socialstyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en vigtig fælles opgave i at understøtte at social- og beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad bliver set som hinandens forudsætninger. Derfor styrker de to styrelser nu samarbejdet om opgaven.

Bliv klogere på GDPR

Dansk Erhverv inviterer alle medlemmer til et gratis grundkursus i GDPR. På kurset vil man få en introduktion til, hvordan man arbejder med reglerne. Desuden vil kurset sætte deltagerne i stand til at vurdere, om der er behov for at opdatere egen GDPR-dokumentation.

Kom til konference om frivillighed og ledernetværk i psykiatrien

Socialstyrelsen afholder hhv. en frivillighedskonference og et ledernetværk med fokus på ledelse i psykiatrien. Omdrejningspunktet for frivillighedskonferencen er samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Ledernetværket sætter fokus på, hvordan man, som leder, kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Ny rapport med forslag til en ældrelov er offentliggjort

I foråret 2022 nedsatte social- og ældreministeriet tre ekspertgrupper og et panel, der skulle rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Resultatet af det arbejde er nu offentliggjort og lægger op til en lang række potentielle ændringer. Selveje Danmark har været repræsenteret i både panelet og ekspertgrupperne.