Begrænset fokus på kvalitet i ny STU-lov

Et enigt Folketing vedtog d. 2. juni forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Selveje Danmark ser gode takter i loven, men peger også på, at de nye ændringer ikke adresserer centrale udfordringer med kvalitet og pris.

Forslaget skal bl.a. skærpe formålet med ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU), så det bliver tydeligere rettet mod at give unge med forudsætninger for det de bedste muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse. Herudover indebærer forslaget bl.a. også, at de unge som udgangspunkt skal have mulighed for at vælge mellem flere uddannelsessteder, og at de unge skal kunne fremsætte et alternativt tilbud til kommunalbestyrelsens tilbud om uddannelsessted.

Lovforslaget træder i kraft den 1. august 2023. Se lovforslag som vedtaget – klik her.

STU-aftale løser ikke centrale udfordringer med kvalitet og pris 
Selveje Danmark satte i sommeren 2022 sammen med Dansk Erhverv fokus på, at STU-aftalen ikke løser centrale udfordringer med kvalitet og pris – og den indbyrdes sammenhæng. 

I debatindlægget glæder Selveje Danmark sig over, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på en ny økonomimodel for STU. Men pointerer også, at det er afgørende, at arbejdsgruppen ikke bare får mulighed for at drøfte økonomiske vilkår, men også kvalitet og tilsyn.

De nye ændringer i STU-loven mangler fortsat et fokus på kvalitet. Så det arbejde ser Selveje Danmark frem til at følge i den kommende arbejdsgruppe.

Se debatindlægget - klik her.