Begrænset fokus på velfærd i finansloven 2023

Regeringen er sammen med et flertal i Folketinget blevet enige om en finanslov for 2023. Selveje Danmark ser gode takter i aftalen, men hæfter sig også ved et manglende fokus på velfærdsområdet.

I løbet af forhandlingerne er forhandlingsreserven steget til 680 mio. kr., hvoraf ca. 360 mio. kr. skal bruges i 2023. Det er lidt mere end en tredobling af de 200 mio. kr. regeringen i første omgang havde lagt op til at afsætte. Men ser man mere specifikt på velfærdsområdet, så er der ikke meget at komme efter. Dog hæfter Selveje Danmark sig bl.a. ved følgende punkter:  

Ligestilling af tilbud til voldudsatte mænd
Aftalepartierne er enige om, at mænd udsat for vold i nære relationer skal have hjælp og støtte, og at vi som samfund skal tage voldsudsatte mænd seriøst. På den baggrund afsættes yderligere midler til handlingsplanen mod partnervold og partnerdrab til en ligestilling af tilbud til mænd og kvinder.

Der afsættes 7,6 mio. kr. i 2024, 13,2 mio. kr. årligt i 2025-2026 samt 13,0 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Udbredelse af Housing First-tilgangen
Aftalepartierne er enige om at styrke udbredelsen af Housing First-tilgangen på hjemløseområdet.

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2023 til formålet.

Venner Viser Vej
Aftalepartierne er enige om at yde driftsstøtte til initiativet Venner Viser Vej, der bygger bro mellem flygtninge og frivillige venner og venskabsfamilier. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2023 til formålet.

Kulegravning af eksisterende alkoholbehandling
Der igangsættes en kulegravning af den offentligt finansierede alkoholbehandling. Kulegravningen vil bl.a. have fokus på selvbetaling på området, og om der generelt ydes tilstrækkelig behandling og inddrage kommuner, private behandlere og andre relevante organisationer.

Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 3,0 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af kulegravningen.

Se aftalen – klik her.