Bliv klogere på Barnets Lov

Med Barnets Lov er det tanken at samle reglerne om støtte og hjælp til børn og unge ét sted, uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en funktionsnedsættelse hos barnet eller andre sociale udfordringer. Det fremhæves også i aftaleteksten, at den nye lov skal styrke barnets rettigheder og stadfæste et tidssvarende børnesyn. 

Barnets lov betyder derfor forandringer både for sagsbehandlingen, for tilbuddene til børn og unge, for samarbejdet på tværs og for ledelsen af børne- og ungeområdet.

Der afholdes syv virtuelle møder målrettet forskellige målgrupper:

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding til de enkelte møder. Der er tilmeldingsfrist for alle møderne d. 29. maj 2023 kl. 12.00.

Læs mere - klik her.