Bliv klogere på barnets perspektiv i opsporing af mistrivsel

Socialstyrelsen inviterer til temamøde om tidlig opsporing af mistrivsel hos 0-6 årige børn i sundhedsplejen og dagtilbud. Omdrejningspunktet for temamødet er, hvordan man bedst muligt inddrager barnets eget perspektiv i forbindelse med opsporing.

Mistrivsel i de første leveår kan have store konsekvenser for barnets udvikling. Det kan derfor være afgørende med en tidlig opsporing, så barnet og familien hurtigt kan få den nødvendige hjælp, der kan bringe barnet tilbage i trivsel.

Det er altid væsentligt at inddrage barnets eget perspektiv, når der er bekymring for et barns trivsel og udvikling. Men hvordan gør man, når det drejer sig om opsporing af mistrivsel hos mindre og helt små børn?

Det er spørgsmål som disse, der er omdrejningspunktet for temamødet. 

Praktiske oplysninger
Temamødet afholdes i Aalborg tirsdag den 7. december 2021.

Det er gratis at deltage, og pladserne tildeles efter først til mølle-princippet.

Der er tilmeldingsfrist den 2. december.

Læs mere om programmet for dagen og tilmelding – klik her