Bliv klogere på forråelse og følelser i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen inviterer til to temadage i efteråret. Den ene temadag handler om, hvordan man kan afhjælpe omsorgstræthed og forråelse. Den anden temadag sætter fokus på følelsernes betydning i relationsarbejdet.

Videncenter for værdig ældrepleje sætter på efterårets temadage fokus på relationsarbejdet i ældreplejen og på, hvordan man som medarbejder påvirkes af arbejdet med de faglige og følelsesmæssige krav og belastninger, som stilles til medarbejdere og ledere i ældreplejen.

Det er gratis at deltage i begge temadage, men kræver tilmelding.

Temadag: Hvordan kan vi konkret afhjælpe og håndtere omsorgstræthed og forråelse på ældreområdet?
Temadagen kan gøre dog klogere på, hvordan omsorgstræthed og forråelse opstår, og hvordan disse udfordringer kan blive en barriere for at yde værdig ældrepleje. Du vil blive inspireret til, hvordan du kan afhjælpe og håndtere dette både hos dig selv og blandt dine kollegaer. Du vil også blive introduceret til begreber og metoder, som kan modvirke omsorgstræthed.

Temadagen afholdes som fysisk heldagsmøde kl. 9.00-15.30 og finder sted:

  • Torsdag d. 17. august i Aalborg
  • Tirsdag d. 29. august i København
  • Mandag d. 4. september i Middelfart

Læs mere om temadagen – klik her.

Temadag: Følelsernes betydning i relationsarbejdet på ældreområdet
Du vil på temadagen blive inspireret til, hvordan man i ældreplejen kan skabe en ramme for at tale om følelserne for på den måde at kunne opnå en hensigtsmæssig følelsesmæssig tilknytning i mødet med borgere og pårørende. Du vil også blive introduceret til begreberne ’over- eller underinvolvering’, som er en risiko i omsorgsarbejdet og kan være en barriere for at yde værdig ældrepleje.

Dagen består af en vekslen mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor du som deltager får mulighed for aktivt at inddrage eksempler fra egen hverdag.

Temadagen afholdes som fysisk heldagsmøde og finder sted:

  • Onsdag d. 15. november i København
  • Mandag d. 20. november i Århus
  • Torsdag d. 23. november i Odense

Læs mere om temadagen – klik her.