Bliv klogere på nyt koncept til udvikling af socialpsykiatrien

Forskning viser, at en recovery-orienteret rehabiliterende tilgang, som har fokus på det enkelte menneskes håb, ønsker og drømme for fremtiden, virker. Der er mange gode grunde til at omlægge socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering – både for den enkelte borger og ud fra et fagligt og økonomisk perspektiv.

Det er baggrunden for, at Social- og Boligstyrelsen har lanceret et nyt koncept, der skal udvikle og omlægge socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Et koncept, flere udgivelser
Konceptet består af syv udgivelser, som er målrettet de forskellige aktører i socialpsykiatrien. Konceptet indeholder derfor publikationer til den strategiske ledelse, myndighedsområdet, de sociale tilbud, borgerne og samarbejdspartnere i og uden for kommunen.

Konceptet giver inspiration og konkrete handleanvisninger til alle dem, der sætter rammer og retning for, arbejder i eller modtager indsatser i socialpsykiatrien. Udgangspunktet for konceptet er, at en strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien forudsætter, at alle arbejder i samme retning.

Se det samlede koncept og alle udgivelser – klik her.

Hør mere på temamøde
Temamødet afholdes online 2. maj kl. 10-12 og 23. maj kl. 13-15 via Zoom. Programmet på de to dage er det samme.

På temamøderne præsenteres Social- og Boligstyrelsens koncept for strategisk udvikling og omlægning mod recovery-orienteret rehabilitering, og hvordan tilgangen kan konkretiseres via otte faglige principper.    

Temamødet henvender sig til ledere og medarbejdere på myndighedsområdet og i de sociale tilbud samt til den kommunale strategiske ledelse. Man er også velkommen til at deltage, hvis man samarbejder med eller får en indsats i socialpsykiatrien.

Se mere om mødet og tilmelding – klik her.