Børnesagsbarometret: Kommuner reagerer ved akut behov for støtte, men har problemer med andre centrale lovkrav

Næsten alle landets kommuner reagerer ved underretninger om børn med et akut behov for støtte. Til gengæld er der plads til forbedring, når det handler om kommunernes pligt til at overholde andre centrale lovkrav. Sådan lyder nogle af hovedkonklusionerne i Børnesagsbarometret 2022, som er udgivet af Ankestyrelsen.

Rapporten viser, at i 92 procent af de målte sager har kommunerne overholdt lovens krav om, at alle relevante underretninger skal vurderes inden for 24 timer. Og rapporten tegner et billede af, at i de tilfælde, hvor der har vist sig at være behov for akut handling, har kommunerne reageret i langt størstedelen af tilfældene.  

Billedet tegner sig dog lidt mere broget, når det handler om kommunernes pligt til at overholde andre centrale lovkrav, herunder kravet om at inddrage børnene i deres egne sager.  

Kravet om at afholde en samtale med barnet i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse er overholdt i 95 procent af de målte sager. Men omvendt er kravet om en samtale med barnet om en påtænkt foranstaltning – eksempelvis en anbringelse -  før kommunen træffer afgørelsen, kun overholdt i 57 procent af sagerne. Og kravet om at følge op på en foranstaltning efter senest tre måneder, er kun overholdt i 50 procent af sagerne.

Læs Børnesagsbarometret 2022 - klik her.