Bredt flertal fordeler 947,7 mio. kr. til udsatte og ældre

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om fordelingen af midler på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2023-2026. Der afsættes bl.a. 480 mio. kr. til socialområdet, hvor midlerne skal hjælpe udsatte borgere.  

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet har indgået aftale om fordelingen af 947 mio. kr. på henholdsvis social-, ældre-, sundheds-, beskæftigelses-, undervisnings-, ligestillings- og kulturområdet.  

Eksempler på initiativer, der prioriteres med SSA-midlerne.

  • Der afsættes 100,5 mio. kr. til handicapområdet mhp. bl.a. at følge op på specialeplanlægningen og til at opkvalificere medarbejderne på den højt specialiserede del af handicapområdet.
  • Der afsættes 136,1 mio. kr. til en række initiativer i en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab med henblik på at styrke forebyggelse, tidlig opsporing og hjælp til voldsudsatte, deres børn og til voldsudøvere.
  • Der afsættes 21,7 mio. kr. til en forlængelse og forbedring af det sociale frikort, så udsatte borgere med særlige sociale udfordringer får mulighed for at tjene op til 40.000 kroner skattefrit årligt, uden at lønindtægterne bliver fradraget i deres forsørgelsesydelser.
  • Der afsættes 91,7 mio. kr. til en række initiativer på beskæftigelsesområdet med henblik på at hjælpe dem, der står uden for arbejdsmarkedet.
  • Der afsættes 28,8 mio. til initiativer på kultur-, børne- og undervisningsområdet med henblik på bl.a. at sikre et nyt elevoptag på Gladfondens flexuddannelse for tidligere STU-elever mellem 18 og 30 år.
  • Der afsættes samlet 189,9 mio. kr. på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet er målrettet psykiatrien og skal ses i sammenhæng med Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed. 

Se aftaleteksten - klik her.

Kriteriebaseret model for fordeling af reserven mangler fortsat
I en artikel skriver redaktør for Altinget, Simon Lessel, at trods et pres for en kriteriebaseret model til fordelingen af reserven erkender Pernille Rosenkrantz-Theil, at forhandlingerne er foregået på samme måde som de seneste år.  

Læs artiklen – klik her.