Deltag i konference om trivsel for børn og unge

VIVE inviterer til konference om, hvordan velfærdssamfundet kan skabe rammerne for, at børn og unge kan trives. Konferencen vil bestå af oplæg, workshops, debat og ny viden om børn og unges trivsel.

Konferencen finder sted d. 10. november 2023 på Bella Sky i København og vil have særligt blik for de børn og unge, der møder mere massive udfordringer end de fleste af deres jævnaldrende.

På konferencen kan du blandt høre mere om:

  • Trivsel blandt børn og unge i udsatte positioner
  • Børn og unge med handicap – deltagelse, inddragelse og helhedsorientering
  • Samarbejdet mellem det offentlige og civilsamfundet om børn og unges trivsel
  • Frisættelse og større fagligt råderum – kan det skabe trivsel?
  • Børneinddragelse

Læs mere – klik her.