Deltag i rådgivningsforløb på hjemløseområdet

Social- og Boligstyrelsen starter i foråret 2023 et nyt rådgivningsforløb på hjemløseområdet. Forløbet er målrettet §110-tilbud, der ønsker at arbejde mere systematisk med udredning og opholdsplan.

Social- og Boligstyrelsens rådgivningsfunktion tilbyder nu gruppebaserede rådgivningsforløb på hjemløseområdet. Formålet er at udnytte den særlige dynamik, der opstår, når man er flere, der mødes på kryds og tværs, og give nye muligheder for sparring og netværksdannelse. 

I gruppeforløbet arbejder de deltagende § 110-boformer med udgangspunkt i et fælles tema i en periode på et halvt år, hvor deltagerne undervejs mødes både fysisk og virtuelt.

Forløb målrettet §110-tilbud
Temaet for forløbet er systematisk arbejde med udredning og opholdsplan på §110-boformer.

  • I forløbet fokuseres på systematisk udvikling af lokal praksis i arbejdet med udredning og opholdsplan.
  • Omdrejningspunkterne er vide, redskaber og erfaringsudveksling på tværs af de deltagende boformer

Forløbet forventes at starte ultimo april 2023.

Der er tilmeldingsfrist d. 10. april 2023.

Læs mere – klik her.