Det kommunale tilsyn bidrager til læring og udvikling i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen har undersøgt det kommunal tilsyn i ældreplejen. Undersøgelsen viser, at tilsynet er et godt værktøj til at udvikle kvaliteten i ældreplejen, men mange kommuner oplever et overlap mellem det kommunale tilsyn og andre tilsyn på området.

Læring og udvikling er det vigtigste udbytte af det kommunale tilsyn. 9 ud af 10 kommuner fokuserer på den faglige udvikling og læring, når der gennemføres tilsyn i plejebolig og hjemmeplejen. Samlet set peger kommunerne i undersøgelsen på, at det kommunale tilsyn er et godt værktøj til at udvikle kvaliteten, og at de sætter pris på muligheden for at tilpasse det til lokale forhold.

Ud over det kommunale tilsyn føres der flere andre tilsyn med ældreplejen, herunder ældretilsyn og det sundhedsfaglige tilsyn. En overvægt af de adspurgte kommuner i undersøgelsen er kritiske over for antallet af tilsyn og mener, at det ville give mening at tænke nogle af tilsynene sammen, da det er omkostningsfuldt hver gang, der skal udføres og samles op på tilsyn.

Se afrapporteringen – klik her.