Få rådgivning af VISO i sager om selvskade

VISO tilbyder gratis rådgivning til tilbud, som ønsker hjælp til at forebygge og håndtere sager om selvskadende adfærd.

VISO rådgiver tilbud, kommuner, regioner, borgere og pårørende om hele det sociale område og specialundervisningsområdet, og samarbejder med knap 90 leverandører over hele landet, der hver især er eksperter inden for deres felt.

Hjælpen bliver skræddersyet jeres specifikke behov og klæder fagpersoner til at yde den bedst mulige indsats til børn, unge og voksne.  

VISO tilbyder både enkelt- og gruppeforløb. Rådgivningen er gratis og vejledende.

Rådgivning om en enkelt borger
I et individuelt VISO-forløb tages der udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov for hjælp. Rådgivningen kan omfatte specialiseret rådgivning om for eksempel:

  • Viden om målgrupper
  • Metoder og redskaber
  • Kompensations- og støttemuligheder
  • Processer i komplekse sager

Rådgivning om grupper af borgere
VISO tilbyder rådgivning til medarbejdere, der står over en faglig udfordring i forhold til en afgrænset gruppe af borgere.

Et gruppeforløb består typisk af 3-5 rådgivningssessioner, der kan indeholde temadage, rådgivningsmøder, workshops mv.

Læs mere – klik her.