Få styr på arbejdsmiljøet med skræddersyet uddannelse

Der er stadig ledige pladser på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i efteråret 2023. Uddannelsen afholdes både øst og vest for Storebælt og forløber over tre dage.

Arbejdsmiljøuddannelsen er målrettet sikkerhedsrepræsentanter og ledere, som efter arbejdsmiljøloven skal gennemføre uddannelsen. Når Selveje Danmark har valgt at udbyde uddannelsen, skyldes det ønsket om at lave en arbejdsmiljøuddannelse, der er så tæt på den virkelighed, som man finder i en selvejende organisation på velfærdsområdet.

Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og bliver gennemført som et 3 dages kursus. Mellem de to sidste dage vil der være en opgave, der skal løses i arbejdsmiljøgruppen lokalt.

Tid og sted
Alle dage fra kl. 8.30-16.15:

  • 23. oktober, 24. oktober og 3. november hos Blå Kors Rold Skov.
  • 6. november, 7. november og 15. november hos Valby Friplejehjem.

Praktiske oplysninger
Pris: kr. 3.600 plus moms for medlemmer af Selveje Danmark. For andre selvejende organisationer er prisen kr. 4.000 plus moms.
Tilmelding: til tilmelding@selveje.dk.
Tilmeldingsfrist: Tilmelding skal ske senest 14 dage inden kursets start.
Afmeldingsfrist: Afmeldingsfristen er 14 dage inden kursets start. Ved afmelding efter fristen opkræves deltagerbetaling.

Efterårets kurser 2023
Selveje Danmark udbyder i efteråret 2023 og bl.a. en temadag om patientsikkerhed, en formandsuddannelse, arbejdsmiljø suppleringskursus og en workshop i ledelse af frivillighed.

Du kan se en oversigt ved at klikke her.