Få styr på arbejdsmiljøet med skræddersyet uddannelse

Selveje Danmark udbyder i 2023 den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse målrettet selvejende organisationer. Arbejdsmiljøuddannelsen er skræddersyet til den virkelighed, man møder på velfærdsområdet og henvender sig til sikkerhedsrepræsentanter og ledere, der efter
arbejdsmiljøloven skal gennemføre uddannelsen.

Indhold
Arbejdsmiljøuddannelsen varer 22 timer og bliver gennemført som et 3 dagskursus fordelt på 2 dage efterfulgt af 1 dag. Mellem de to dage vil der være en opgave, der skal løses i arbejdsmiljøgruppen lokalt.

Du vil på kurset:

  • Blive bekendt med arbejdsmiljøorganisationens opgaver og funktion
  • Forstå arbejdsgiveres, lederes og ansattes ansvar
  • Lære at bruge jeres Arbejdsmiljøvurdering (APV) aktivt.
  • Få redskaber til at systematisere arbejdsmiljøarbejdet
  • Få metoder til at påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet
  • Lære at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø
  • Få information om, hvordan et besøg fra Arbejdstilsynet forløber
  • Få værktøjer til at analysere arbejdsulykker og utilsigtede episoder

Praktiske oplysninger
Arbejdsmiljøuddannelsen forløber d. 6. og 7. februar samt d. 13. marts 2023. Alle dage fra 8.30 – 16.15 hos FOBU på Enghavevej i København.

Prisen for deltagelse er kr. 3.600 ex moms for medlemmer af Selveje Danmark. For andre organisationer er prisen kr. 4.000 ex moms.

Der er plads til 20 personer på uddannelsen, og tilmelding sker efter først til mølle. Tilmelding skal ske til tilmelding@selveje.dk.

Læs mere – klik her.

Flere arbejdsmiljøuddannelser og suppleringskurser på vej
I Selveje Danmark er vi på nuværende tidspunkt i gang med at planlægge flere arbejdsmiljøuddannelser og suppleringskurser, bl.a. om den årlige arbejdsmiljødrøftelse, både øst og vest for Storebælt i 2023. Vi holder jer naturligvis opdateret, når vi har alle detaljer på plads. Ved spørgsmål, ønsker eller andet, er I altid hjerteligt velkomne til at kontakte os på kontakt@selveje.dk.