Folketingets partier er enige om at fordele 860,5 millioner kroner til ældre, udsatte og patienter 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om at fordele 860,5 millioner kroner fra reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der har erstattet den tidligere satspulje.

Pengene går til initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker på social-, ældre-, sundheds-, uddannelses-, beskæftigelses- og ligestillingsområdet. Den største del af reserven går til initiativer på social- og ældreområdet, hvor der bl.a. er afsat penge til en national ensomhedsstrategi, bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, et nationalt partnerskab for indsatsen mod hjemløshed og nye forsøg med mere selvbestemmelse i visitationen i ældreplejen og styrkede palliative indsatser for udsatte ældre.

På sundhedsområdet er der bl.a. afsat penge til behandling af patienter med BED og en mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. På beskæftigelses- og ligestillingsområdet er partierne bl.a. blevet enige om et markant løft af indsatsen til ofre for menneskehandel. Og på børne- og undervisningsområdet afsættes midler til at forlænge Gladfondens toårige flexuddannelse for tidligere STU-elever med et nyt optag i 2022.

Se aftalen - klik her