Forebyg voldsomme episoder i ældreplejen med gratis uddannelse

Sundhedsstyrelsen tilbyder gratis læringsforløb om forebyggelse af voldsomme episoder i ældreplejen. Forløbene tager udgangspunkt i de udfordringer, der har betydning for mennesker med demens og for medarbejdernes arbejdsvilkår.

Implementerings- og læringsforløbene skal styrke fagligheden om demens og personcentreret omsorg, skabe bedre trivsel for borgere med demens og forebygge udadreagerende adfærd. Samtidig har forløbene også fokus på medarbejdernes trivsel. Forløbene skal styrke arbejdet med at koble borgernes trivsel og tryghed og de ansattes arbejdsmiljø tættere sammen i hverdagen.

Den sammenhængende indsats skal bidrage til at reducere antallet af voldsomme episoder. Undersøgelser har tidligere vist, at tæt på halvdelen af social- og sundhedsansatte på landets plejecentre og i hjemmeplejen har været udsat for trusler om vold.

Det praktiske
Forløbene varer fem dage og består af tre undervisningsmoduler og to workshops.

De tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens udgivelse ’Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen’ fra december 2020.

Deltagerne får en introduktion til redskaber og metoder, de kan bruge i deres arbejde og lærer samtidigt at bruge metoderne i praksis.

Tilmelding er åben for forløb i 2023 og 2024. Tilmeldingen sker på vegne af hele kommunen og koordineres mellem kommunale, selvejende og private enheder og plejehjem.

Der er tilmeldingsfrist d. 1. september 2022.

Hør mere på virtuelt informationsmøde d. 17. august
Sundhedsstyrelsen afholder et åbent, virtuelt informationsmøde d. 17. august kl. 15-16. Der er også mulighed for at stille spørgsmål. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Læs mere – klik her.