God dialog er afgørende for en værdig sidste tid

Omsorg, tryghed og rettidige samtaler er afgørende for, at plejehjemsbeboere får en god afslutning på livet. Det viser en ny erfaringsopsamling fra videnscenter for værdig ældrepleje.  

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny erfaringsopsamling, der sætter fokus på de omsorgsmæssige og relationelle aspekter i at sikre en værdig sidste tid for beboere på plejehjem: Hvordan og hvornår tager man dialogen med den ældre om den sidste tid? Hvordan sikrer man selvbestemmelse? Hvordan drager man bedst muligt omsorg – både for borgeren og de pårørende? Det er bl.a. nogle af de ting, du kan læse mere om i erfaringsopsamlingen, der tager udgangspunkt i lokale erfaringer fra plejehjem. 

12 opmærksomhedspunkter
Man kan desuden finde 12 opmærksomhedspunkter, som kan bruges som inspiration til andre plejehjem, der ønsker at styrke deres fokus på at sikre en værdig sidste tid. De 12 opmærksomhedspunkter er:

Samtalerne om den sidste tid

 1. Indled dialogen tidligt
 2. Hav en kontinuerlig dialog
 3. Grib muligheden – behovet for at tale om døden kan opstå pludseligt
 4. Inddrag pårørende
 5. Aftabuiser døden

Tiden op til dødens indtræden

 1. Se de pårørende
 2. Byg bro mellem sektorer

Tiden efter dødens indtræden

 1. Dyrk ritualer
 2. Afslut relationer
 3. Evaluer forløbet

Omsorg som faglighed

 1. Anerkend relationsarbejdet
 2. Prioriter tydelig ledelse

Find rapporten – klik her.