Gode takter men også mangler i regeringens hjemløseudspil

Regeringen præsenterede mandag et større udspil til en omlægning af den eksisterende hjemløseindsats. Selveje Danmark glæder sig over, at der langt om længe gøres noget ambitiøst og strukturelt i forhold til at få langt flere ud af hjemløshed. Det er hårdt tiltrængt, ikke mindst fordi Danmark, i modsætning til flere af vores nordiske naboer, har haft en stigning i antallet af hjemløse over de sidste 10 år.

 

Selveje Danmark synes også, det er glædeligt, at udspillet baseres på Housing First - tilgangen, som har vist sig effektiv i forhold til at få 80 procent af mennesker hjemløse ud af hjemløshed ved blandt andet at skaffe en betalelige bolig for mennesker på kontanthjælp. Selveje Danmark vil i den forbindelse anerkende regeringens indsats for på tværs af social- og boligområdet at tage stærke initiativer i forhold til at skaffe betalelige boliger. 

Selveje Danmark kan dog også se flere mangler i regeringens udspil. Selveje Danmark savner blandt andet et fokus på mennesker i hjemløsheds selvbestemmelse, herunder deres ret til at bestemme, hvor de ønsker at bo, og hvem der skal levere den vigtige bostøtte i overgangen fra hjemløshed til egen bolig. Selveje Danmark undrer sig også over, at udspillet ikke beskriver, hvordan regeringen og kommunerne vil sikre, at de hjemløse, der ikke kan opholde sig i egen bolig, bliver tilbudt et relevant alternativ som plads på et botilbud, misbrugsbehandling eller måske psykiatrisk indlæggelse.

Omlægning af statsrefusion er hovedelement

Udspillet vil som hovedelement omlægge den refusion staten i dag yder til kommunerne i forbindelse med en borgers ophold på et herberg, så refusionen udfases efter tre måneder. I stedet flyttes refusionen efter tre måneder over på den støtte, som skal hjælpe den enkelte i overgangen fra herberg til egen bolig. Det er efter Selveje Danmarks for hurtigt at udfase statsrefusionen allerede efter tre måneder, da mange mennesker i hjemløshed er i så kaotiske en situation, når de henvender sig på et herberg, at det tager tid at få stabiliseret den enkelte, udredt deres sag og vurderet, hvad næste skridt er efter opholdet. Er det et botilbud, døgnbehandling eller egen bolig? Det er afgørende, at mennesker tilbydes den rette indsats i forlængelse af et herbergsophold for ikke at give mennesker i hjemløshed (endnu) et nederlag. 

Hvor blev borgerens selvbestemmelse af?

Går man regeringens hjemløseudspil Alle skal have et hjem nærmere igennem, er det påfaldende, at udspillet mangler blik for betydningen af mennesker i hjemløsheds selvbestemmelse. Det undrer ikke mindst, fordi udspillet er baseret på Housing First-tilgangen, og en af grundpillerne i Housing First netop er, at mennesker i hjemløsheds ret til og mulighed for at udøve selvbestemmelse er afgørende for, at indsatsen lykkes.

Udspillet giver for eksempel ikke mennesker i hjemløshed mulighed for at vælge, hvem der skal levere bostøtten i overgangen til egen bolig. Ligesom det ikke synes at blive indført en mulighed for at klage over den  bolig, som man bliver tildelt. Samtidig vil udspillet tildele kommunerne udskrivningsretten, hvormed det er den enkelte kommune, der får retten til at afgøre, hvornår en person er klar til udskrivning. 

Tilsvarende med den gruppe af hårdt belastede hjemløse, som ikke kan opholde sig i egen bolig, men som har brug for et botilbud, heller ikke her får den enkelte mulighed for selv at vælge hvilket botilbud, de vil anvende og dermed bo.

Selveje Danmark vil arbejde for tilføjelser

Selveje Danmark foreslår i forlængelse af regeringens udspil følgende tilføjelser:

  • Giv mennesker i hjemløshed frit valg af kvalificeret bostøtte, så den enkelte selv kan afgøre, hvem vedkommende modtager hjælp fra
  • Opret en ny type længerevarende (§ 108 b) botilbud for hjemløse, der ikke kan opholde sig i egen bolig, så mennesker i hjemløshed med komplekse udfordringer kan få den fornødne støtte og pleje og samtidig selv kan bestemme, hvor de vil bo
  • Opkvalificér herbergernes kompetencer til at tilbyde evidensbaserede bostøttemetoder, så det er muligt for hjemløse at vælge få bostøtte af personale, som de har fået en relation til under et herbergsophold
  • Fasthold den nuværende udskrivningsret indtil borger og kommune reelt er klar til udskrivning, så mennesker i hjemløshed ikke skal opleve (endnu) et nederlag i overgangen til egen bolig

 

Læs regeringens hjemløseudspil Alle skal have et hjem - klik her.