Højesteret frifinder Brønderslev Kommune i sag om takstberegninger

Højesteret har netop afsagt dom i en sag anlagt af en leverandør af hjemmepleje efter godkendelsesmodellen og Brønderslev Kommune. Sagen handlede groft forenklet om, at kommunen gennem flere år har udregnet en for lav takst, ligesom kommunen havde undladt løbende at efterberegne taksterne, selvom kommunen blev opmærksom på, at budgetforudsætningerne havde ændret sig. I Landsretten blev kommunen dømt til at skulle efterbetale leverandøren ca. 6,3 millioner, men sagen blev anket til Højesteret.

I Højesteret gjorde kommunen gældende, at de skulle frifindes, mens den private leverandør af hjemmeplejen, Blæksprutten, omvendt gjorde gældende, at kravet om tilbagebetaling skulle være højere.

Kommunen har handlet ansvarspådragende 
I sin dom konstaterer Højesteret, at kommunen har handlet ansvarspådragende både i forhold til, at der i kommunens beregninger var udeladt nogle centrale elementer, og i relation til den løbende efterberegning. Men samtidig konstaterer Højesteret, at leverandøren i en længere periode, havde modtaget betaling for timer, der har været rettidigt aflyst af den enkelte borger. Under sagen blev det opgjort til ca. 7 procent, og da der iht. aftalen mellem de to parter ikke skulle have været sket betaling for timer, der var rettidigt aflyst, så har der i en periode været tale om overbetaling. Uden at de forskellige beløb stilles overfor hinanden, så kommer Højesteret på den baggrund frem til, at kommunen har handlet ansvarspådragende, men da der ikke har været lidt et økonomisk tab (pga. overbetalingen), så frifindes kommunen.

Sagen er interessant fordi den slår fast, at en kommune godt kan blive dømt til at skulle efterbetale et beløb, hvis kommunen, i forbindelse med den fejlagtige beregning, har handlet ansvarspådragende. Samtidig viser sagen også, hvor vanskeligt det er, for en ikke-offentlig aktør at løfte en sådan sag både juridisk og økonomisk. Det understreger behovet for, at vi i Danmark får etableret en form for kontrolenhed, der løbende kan efterkontrollere de takstberegninger, der udføres i det offentlige.

Læs dommen - klik her. 

Webinar: Gennemgang af Højesterets dom i Brønderslev-sag
Dansk Erhverv afholder webinar den 11. november kl. 09.30-10.00. På webinaret kan man blive klogere på Højesterets frifindelse af Brønderslev Kommune. På webinaret sætter Dansk Erhverv fokus på Højesterets præmisser i sagen og sagens betydning for kommunernes beregning af afregningspriser i fremtiden.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Se mere – klik her.