Hvad er god rådgivning på krisecentre?

Social- og Boligstyrelsen vil gerne blive klogere på, hvad god rådgivning til kvinder på krisecenter indeholder. Styrelsen søger derfor medarbejdere og ledere fra kvindekrisecentre, der vil fortælle om, hvad de gør for at tilbyde kvinderne en velfungerende rådgivning.

Social- og Boligstyrelsen vil gerne interviewe en leder og en eller flere medarbejdere med tilknytning til den indledende og koordinerende rådgivning i kommuner og på kvindekrisecentre.

Der udvælges ca. fem kommuner og fem kvindekrisecentre, som bliver interviewet i enten september eller oktober. Hvert interview forventes at vare ca. 1,5 time.

Indgår i større undersøgelse
Interviewundersøgelsen vil indgå i Social- og Boligstyrelsens faste undersøgelse om vold i nære relationer. Den laves hvert andet år og består af:

  • en fast spørgeskemaundersøgelse, der har fokus på den vold, som kvinder, mænd og børn på kvindekrisecentre, mandekrisecentre eller ambulante tilbud har været udsat for.
  • varierende tematiske undersøgelser med fokus på aktuelle problemstillinger om vold i nære relationer.

Undersøgelsen af Indledende og koordinerende rådgivning til kvinder på kvindekrisecenter er den tematiske undersøgelse for 2023.

Læs mere – klik her.