Kom til konference om frivillighed og ledernetværk i psykiatrien

Socialstyrelsen afholder hhv. en frivillighedskonference og et ledernetværk med fokus på ledelse i psykiatrien. Omdrejningspunktet for frivillighedskonferencen er samarbejdet mellem kommuner og civilsamfund. Ledernetværket sætter fokus på god faglig ledelse, og hvordan man som leder kan være med til at forbedre indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Frivillighedskonference 2022
Samspillet mellem civilsamfund og kommunerne er omdrejningspunktet for frivillighedskonferencen, der er i år løber af stablen 2. november i Odense Congress Center. Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Komponent og KL.

Formålet med konferencen er at give kommuner og regioner viden og redskaber til at forbedre samarbejdet med civilsamfundet for at styrke frivilligheden som en vigtig del af nutidens og fremtidens velfærdssamfund.

Prisen for at deltage i konferencen er kr. 1.975 ex moms. Der er tilmeldingsfrist den 20. september.

Læs mere om konferencen – klik her.

Ledernetværk med fokus på ledelse i psykiatrien
Socialstyrelsen har etableret et ledernetværk i Østdanmark og et ledernetværk i Vestdanmark, der sætter fokus på god faglig ledelse i socialpsykiatrien.

Alle med fagligt ledelsesansvar på socialpsykiatriske botilbud og bostøtte-tilbud kan tilmelde sig.

Temaet er denne gang ”Implementeringsprocesser i en recovery-orienteret organisation”. Temaet er valgt med afsæt i deltagernes ønsker.

Praktiske oplysninger om ledernetværkene
Det er gratis at deltage i netværkene, og nye deltagere er velkomne. Der er dog et begrænset antal pladser til de enkelte møder. Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Der afholdes møder to gange årligt i hvert netværk.

Møderne holdes næste gang den 8. november 2022 (Ledernetværk Øst) og den 10. november 2022 (Ledernetværk Vest).

Fristen for tilmelding til næste møder er den 24. oktober.

Læs mere om ledernetværket – klik her.