Lovforslag om coronapas fremsat

Regeringen har den 18. november fremsat lovforslag om arbejdsgivers adgang til at kræve test og coronapas. Lovforslaget er fremsat på baggrund af en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Loven forventes at træde i kraft fredag den 26. november.

Arbejdsgivers adgang til at kræve fremvisning af coronapas

Det fremgår af lovforslaget, at en arbejdsgiver kan, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, pålægge en ansat at forevise coronapas. Reglerne omfatter både offentlige og private arbejdsgivere.

For at pålægge en ansat at forevise coronapas stilles der i lovforslaget krav om, at arbejdsgiver:

  • Skriftligt informerer medarbejderne om pålægget om forevisning af coronapas samt begrundelsen herfor
  • Informerer tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter om indførelsen af kravet om fremvisning af coronapas i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og kollektive overenskomster.

Arbejdsgiver adgang til at pålægge medarbejdere test for covid-19
Der er i lovforslaget skabt adgang til, at arbejdsgivere kan pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19.

Et krav om test skal som udgangspunkt være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden.

Hvis en medarbejder skal testes for at kunne forevise et coronapas, gælder ovenstående saglighedskrav imidlertid ikke, idet der ikke er knyttet et saglighedskrav til kravet om fremvisning af coronapas.

Se lovforslag – klik her

KL opfordrer kommunerne til at stille krav om coronapas
KL opfordrer nu også kommunerne til at stille krav om coronapas for medarbejdere på plejehjem og botilbud, for at mindske smittespredningen blandt samfundets mest udsatte borgere.