Medarbejdere skal spille en mere direkte rolle i visitationen i ældreplejen 

Lad os samle og simplificere dokumentationskrav og tilsyneneældreområdet. Det vil give et stærkt signal om tillid til alle de medarbejdere, der hver eneste dag løfter en stor opgave i ældreplejen. Sådan skriver Selveje Danmark i et debatindlæg bragt i Altinget

Tillid er en helt afgørende faktor, når man arbejder med mennesker. Derfor er det også problematisk, at ældreområdet i dag på mange områder er præget af mistillid. Der er i offentligheden en mistillid til, om medarbejderne gør det godt nok, om de ældre får det, de har behov for, om kommunerne bevidst snyder med størrelsen på taksten og om ikke-offentlige aktører kun tager ’de lette’ ældre.

Mistilliden kommer sjældent af ingenting, men den har ofte resulteret i, at der bliver opstillet nye regler, kriterier og lovgivning, der yderligere begrænser de ansattes muligheder for at bruge tiden på det enkelte menneske.

Tiltag som tager tid fra kerneopgaven og understøtter paradigmet omkring mistillid, mistrivsel og manglende tid til at tage sig af de ældre borgere. Ønsker vi at udvikle vores ældrepleje, skabe bedre arbejdspladser og løbende have blikket rettet mod kvaliteten, så er det derfor helt afgørende, at vi genskaber tilliden mellem alle involverede parter, og her spiller større gennemsigtighed en nøglerolle.

Gennemsigtighed i kvaliteten, i de ældres valgmuligheder såvel som gennemsigtighed i taksterne på ældreområdet er afgørende for, at vi kan genskabe tilliden til ældreplejen. Vi har i den kommende ældrelov derfor brug for tiltag, som fremmer gennemsigtighed, tillid og samarbejde i stedet for det modsatte.

Gennemsigtighed sikrer retssikkerhed
Tillad mig at komme med et par konkrete eksempler i den forbindelse. De ældre har brug for gennemsigtighed, så de kan træffe valg om deres tilværelse på et oplyst grundlag. Medarbejderne har brug for gennemsigtighed, så de kender deres handlerum. De pårørende har brug for gennemsigtighed, så de kan være til stede i den ældres liv uden altid at være der fysisk.

Samtidig har vi som leverandører på ældreområdet brug for gennemsigtighed, så vi kan levere en pleje til de ældre, der svarer til den servicestandard, som kommunerne sætter. Gennemsigtighed er tillidsskabende, da gennemsigtighed netop gør det uklare og dunkle gennemskueligt. Alle kort er med andre ord lagt på bordet.

Væk med det, der ikke skaber værdi
Det er nærmest blevet et mantra i ældreplejen, at nye forslag bliver mødt med, at "det kan vi ikke, for vi skal ikke skabe mere bureaukrati". Som brancheforening for de mange selvejende plejehjem og friplejehjem er vi enige i, at vi skal beholde den nødvendige dokumentation - men vi skal af med den unødvendige dokumentation.

Den eksisterer især i forbindelse med visitation og tilsyn. Lad i stedet visitationen komme tættere på borgerne. De kompetente medarbejdere kender borgeren bedst. De kan bedst vurdere, hvad den ældre har brug. Derfor bør medarbejderne også spille en langt mere aktiv og direkte rolle i visitationen af hjælpen og hjælpemidler til de ældre.

Tilsynet på ældreområdet er et vigtigt redskab. Men hvis vi ser på alvorligheden og antallet af de problemer, som tilsynet i deres stikprøver oplever, så har det ligget ret stabilt de seneste år. Lad os i stedet samle og simplificere tilsynene på ældreområdet. En tilpasning af såvel dokumentationskrav og tilsyn, vil være et stærkt signal om tillid til alle de medarbejdere, der hver eneste dag løfter en stor opgave i ældreplejen.

Et forslag kunne derfor være, at hver eneste bestemmelse i en ny ældrelov skal udsættes for spørgsmålet: "Skaber denne bestemmelse mere eller mindre gennemsigtighed?" Og dernæst: ”Skaber denne bestemmelse mere eller mindre tillid?"

Hvis svarene er ”mindre”, så kunne et opfølgende spørgsmål være: ”Bør initiativet så ikke droppes?”

For at læse debatindlægget i sin helhed – klik her.