Nu kan selvejende køkkener få tilskud til økologisk omstilling

Fonden for økologisk landbrug har udmeldt en pulje for professionelle køkkener, der ønsker en klimavenlig omstilling til økologi. Det er sidste ansøgningsrunde for private og selvejende køkkener.

Den økologisk omstilling af professionelle køkkener er med til at højne økologiprocenten i de mange daglige måltider, der serveres i ude i landets professionelle køkkener. Til gavn for både biodiversitet, vandmiljø og dyrevelfærd.

Pengene gives til kompetenceudvikling af køkkenpersonale og tilknyttede medarbejdere. Der er fokus på viden om bæredygtig produktion af måltider, de officielle kostråd, madspild og brug af sæsonvarer. Sidste år blev der uddelt mere end 14 millioner kroner til i alt 20 projekter.

Bevillingsrammen for kalenderåret 2023 er på cirka 19 millioner kroner.

Ansøgning om puljemidler
Ansøgere kan være:

  • Kommuner, regioner og statslige institutioner med henblik på omlægning af køkkenerne, som drives i eget regi.
  • Virksomheder, som driver offentlige eller private køkkener, med henblik på omlægning af køkkenerne.
  • Virksomheder med henblik på omlægning af egne private køkkener.
  • Konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner o.l. med henblik på at kunne yde bistand til kompetenceudvikling af medarbejdere i enten offentlige eller private køkkener.

Det kræver nogle overvejelser at skrive en ansøgning, og derfor anbefaler Fonden for økologisk Landbrug at gå i gang med processen hurtigst muligt. Der er ansøgningsfrist til økologi-omstillings projekter med start i 2023 d. 26. september 2022 kl. 12.00.

Læs mere – klik her.