Ny aftale skal sikre bedre gældsrådgivning til udsatte borgere

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en model for udmøntning af varige midler til gældsrådgivning, der skal sikre socialt udsatte bedre hjælp til gældsafvikling.

Det sker som en forlængelse af aftalen om Nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige, der blev indgået i juni 2022.

Fremover er der sikret varige midler til den frivillige gældsrådgivning drevet af civilsamfundsorganisationer. Dermed skabes der tryghed for udsatte borgere, som har brug for gratis økonomi- og gældsrådgivning. 

Fra 2024 og frem er der afsat 20 mio. kr. årligt til at styrke den frivillige økonomi- og gældsrådgivning, og allerede i 2023 er der afsat ekstra 6 mio. kr. til at styrke den frivillige gældsrådgivning. Partierne bag aftalen er nu blevet enige om en model for udmøntning af midlerne for både 2023 og for 2024 og frem. 

Se aftaleteksten – klik her.