Ny beregner sætter tal på afkastet af investeringer i sundhed

VIVE har sammen med Lægemiddelindustriforeningen udviklet en beregner, der kan udregne det økonomiske potentiale for investeringer i sundhed.  

Den nye sundhedsøkonomiske investeringsmodel ”Beregner for Investeringer i Sundhed” (BIS) kan regne på de afledte effekter af konkrete sundhedsinvesteringer. BIS indeholder data fra sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og kan både regne på de offentlige kassers gevinst ved indsatser rettet mod patienter og mod forældre, der får flere arbejdsdage som følge af mindre sygdom hos deres børn.

Fire typer af beregninger
BIS er en webbaseret applikation, der giver brugerne mulighed for at lave fire typer af beregninger:

  1. Sammenligning af to patientgrupper
  2. Sammenligning af en patientgruppe med den generelle befolkning
  3. Gevinster ved sundhedsrettede interventioner for patientgrupper opgjort i forbrug af sundhedsydelser, forbrug af receptpligtig medicin og tilknytning til arbejdsmarkedet
  4. Produktionsgevinst for forældre som følge af færre sygedage hos børn.

Metode
BIS bygger på en cost-of-illness-tilgang, hvor man ser på de omkostninger, patienter med en specifik lidelser medfører, og sammenligner dem med tilsvarende omkostninger for andre grupper, enten andre patientgrupper eller den generelle befolkning.

For at muliggøre sådanne sammenligninger har VIVE udtrukket data for en årrække for forbrug af sundhedsydelser og receptpligtig medicin samt for tilknytningen til arbejdsmarkedet. Desuden har VIVE til forældremodellen udregnet gennemsnitslønindkomst for børnefamilier, der tager højde for uddannelsesniveau, børnenes alder samt forældrenes arbejdsmarkedstilknytning.

Beregneren er udviklet af VIVE for Lægemiddelindustriforeningen.

Læs mere – klik her.