Ny evaluering viser stor tilfredshed med frit valg af leverandører af rehabilitering på ældreområdet

Sundhedsstyrelsen har offentliggjort resultaterne af en forsøgsordning med styrket frit valg inden for rehabilitering på ældreområdet. Evalueringen peger på en udbredt tilfredshed med forløbene, og at kontinuitet i leverandør er et vigtigt parameter i valget af tilbud.

Sundhedsstyrelsen har gennem de sidste to år gennemført en forsøgsordning, hvor syv kommuner har høstet erfaringer om, hvordan der kan samarbejdes med private leverandører om rehabiliteringsforløb, som sigter på at gøre ældre så selvhjulpne som muligt gennem kortvarige forløb i eget hjem med vejledning og støtte i hverdagsaktiviteter.

Forsøgsordningen har særligt givet indblik i, hvordan borgere, som gennemgår et rehabiliteringsforløb ved en privat leverandør, har oplevet deres forløb. Evalueringen peger på en udbredt tilfredshed med forløbene og at kontinuitet i leverandør er et vigtigt parameter i valget af tilbud. Konkret finder evalueringen, at:

  • Knap otte ud af ti borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres rehabiliteringsforløb.
  • tre ud af ti borgere mener, at det er vigtigt selv at kunne vælge, hvilken leverandør de ønsker til deres rehabiliteringsforløb.
  • Borgerne vælger typisk en privat leverandør på grund af et ønske om kontinuitet i besøgstidspunkter og medarbejdere eller muligheden for at tilkøbe ydelser.

For at læse mere om forsøgsordningen – klik her 

For at læse evalueringen – klik her