Ny pulje skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin

Sundhedsstyrelsen udkom i foråret 2023 med en ny guide til, hvordan plejehjem kan arbejde med at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin til ældre med demens. Guiden er udviklet sammen med praksis og indeholder blandt andet en procesmodel for, hvordan kommuner og plejeenheder kan gå til arbejdet med at nedsætte forbruget af antipsykotika i ældreplejen.

Om puljen
Sundhedsstyrelsen inviterer i den forbindelse kommuner, selvejende og private leverandører, der ejer eller driver plejehjem, til at søge om at deltage i afprøvningen af Sundhedsstyrelsens model til nedbringelse af antipsykotisk medicin på plejehjem. Afprøvningen vil foregå på plejeenheder og i kommuner i en periode på 12 måneder fra 1. marts 2024 til 1. marts 2025.

Private og selvejende plejehjem kan søge sammen med hjemkommune eller selvstændigt. 

I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

  • Organisationens behov og motivation for at deltage i afprøvningen og organisatorisk arbejde med at nedbringe antipsykotisk medicin, herunder organisationens/ansøgers udfordringer og forventninger til udbytte af deltagelse.
  • Overvejelser om organisering af afprøvningen, herunder hvordan deltagelsen i afprøvningen er funderet i ledelsen, så fx den faglige ledelse sikrer forankring i hverdagen.
  • Beskrivelse af, hvordan der sikres sammenhæng til tidligere og igangværende indsatsområder eller forløb på demensområdet, og hvordan deltagelse i afprøvningen evt. hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser

Der er ansøgningsfrist d. 4. december 2023 kl. 12.00.

Læs mere – klik her.