Ny rapport med forslag til en ældrelov er offentliggjort

Statsministeren fortalte i hendes nytårstale 2022, at ældreområdet skulle have en ny ældrelov, der skulle gøre op med det nuværende bureaukrati og overstyring af området. Ambitionen er, at skabe mere tid til omsorg og pleje gennem fokus på klare værdier: Værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få regler og dokumentationskrav.

I den forbindelse nedsatte social- og ældreministeriet tre ekspertgrupper og et panel, der skulle rådgive regeringen i arbejdet med udformningen af den nye lov. Selveje Danmark har været repræsenteret i både panelet og ekspertgrupperne. 

Arbejdet i det rådgivende panel og de tre ekspertgrupper knyttet til udarbejdelsen af den kommende ældrelov er nu afsluttet, og det mundede ud i en række anbefalinger direkte fra formanden for arbejdet, Per Okkels, til Social- og ældreminister Astrid Krag.

Anbefalingerne er formuleret relativt runde, men det til trods lægger de op til en lang række potentielle ændringer. Det handler bl.a. om en ændring af visitationen, om mere fleksible boligformer, men også om ændringer i klagesystemet og en latent svækkelse af retssikkerheden for den enkelte ældre.

Udkastet til anbefalingerne har været sendt i høring, hvilket betyder, at Selveje Danmark ikke har afgivet høringssvar til de endelige anbefalinger, men som de øvrige medlemmer af panelet har været afgivet sit høringssvar med afsæt i et udkast. Derfor er der heller ikke nødvendigvis sammenhæng mellem høringssvaret og det materiale ministeren har fået forelagt.

Se afrapporteringen – klik her.

Se Selveje Danmarks bemærkninger til afrapporteringen (side 48) – klik her.