Ny rapport: Sådan styrker botilbud indsatsen for mennesker med udviklingshandicap og demens 

I en ny rapport giver Fremfærd sit bud på, hvordan botilbud kan styrke indsatsen over for beboere med udviklingshandicap og demens. Rapporten peger bl.a. på, at tidligere opsporing, stærkere faglighed og tryghed i hverdagen er vigtige forudsætninger.  

Der er ca. 50.000 danskere med udviklingshandicap. De har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre borgere, og demensen indtræffer tidligt, ofte allerede ved 40-års-alderen. Det kan være svært at kende forskel på demenssymptomerne og de funktionsnedsættelser, som borgerne i forvejen har.

Tidlig opsporing og diagnosticering er helt afgørende for, at borgere på landets bosteder kan få den rette hjælp og støtte. Det var baggrunden for, at Fremfærd i januar 2019 startede projektet ”Udviklingshæmning og demens”. Projektet har haft til formål at identificere, afprøve og udvikle indsatser til beboere på botilbud, som både har et udviklingshandicap og en demenssygdom.

Projektets hovedresultater
Projektet er netop afsluttet, og resultaterne og erfaringerne har Fremfærd sammenfattet i en ny rapport. I rapporten præsenteres en indsatsmodel, der sætter fokus på fem kerneområder, som er vigtige at have i fokus i arbejdet med at styrke indsatsen overfor borgere med udviklingshandicap og demens.

De fem kerneområder er:

 • Opsporing og udredning.
 • Trivsel og velvære
 • Samarbejde med pårørende og netværk
 • Internt samarbejde
 • Tværsektorielt samarbejde

10 guidende principper
Desuden præsenteres ti principper for arbejdet med målgruppen. Principperne skal understøtte både medarbejdere, ledere og organisation i at sætte en retning i arbejdet med indsatsmodellen og de fem kerneområder.

 • Princip 1: Arbejd systematisk og helhedsorienteret med observation og dokumentation af borgernes adfærd og funktionsniveau.
 • Princip 2: Støt borgeren i at blive undersøgt og udredt for demens og i at få den hjælp og behandling, som borgeren har ret til i demensforløbet.
 • Princip 3: Hav et systematisk og helhedsorienteret blik på borgeren, som rummer sundhedsfaglige, socialpædagogiske og pædagogiske perspektiver.
 • Princip 4: Samarbejd med borgere og pårørende om at udforske og dokumentere borgerens livshistorie.
 • Princip 5: Tilbyd deltagelse i meningsfulde aktiviteter, som tager hensyn til borgerens præferencer og funktionsevne.
 • Princip 6: Brug fælles faglige metoder og redskaber, som støtter jer i at reflektere over og arbejde med borgerens trivsel.
 • Princip 7: Prioritér samarbejdet med pårørende og netværk med blik for både deres ressourcer, og hvor de har brug for støtte og viden.
 • Princip 8: Brug fagpersoner i kommunen med viden og kompetencer inden for demensområdet – på tværs af social- og sundhedsområdet.
 • Princip 9: Hav et formaliseret samarbejde og klare aftaler med relevante samarbejdspartnere i andre sektorer.
 • Princip 10: Vær tydelig over for samarbejdspartnere, pårørende og netværk om, hvordan I arbejder, og sørg for, at de har den viden, de har brug for, for at kunne samarbejde med jer.

Ovenstående er blot et udpluk fra rapporten, som kan læses i sin helhed ved at klikke her.