Ny uddannelse skal styrke rusmiddelbehandlingen

Socialstyrelsen har sammen med Sundhedsstyrelsen fået udviklet et uddannelsestilbud på tværs af rusmiddelområdet. Uddannelsen skal bl.a. styrke ensartetheden i rusmiddelbehandlingen.

Københavns Professionshøjskole og VIA University College har udviklet en model for en Diplomuddannelse i Rusmiddelbehandling for Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Uddannelsen skal give et systematisk kompetenceløft på rusmiddelområdet og understøtte, at området udvikler og fastholder høj kvalitet med udgangspunkt i forskning, lovgivning og nationale retningslinjer.

Samtidig er det tanken, at uddannelsen skal styrke ensartetheden i rusmiddelbehandlingen på tværs af landet, så den kvalitet, borgeren møder, ikke er afhængig af bopæl.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er bygget op om tre obligatoriske moduler og en række valgmoduler om specifikke målgrupper og metoder.

De obligatoriske moduler drejer sig om:

  • Rammer og målgruppeforståelse i rusmiddelbehandling
  • Behandlingsmetoder i rusmiddelbehandling
  • Behandlingstilrettelæggelse i rusmiddelbehandler

Valgmodulerne drejer sig om: 

  • Mennesker med multiple problemer og rusmiddelbrug
  • Familieorienteret rusmiddelbehandling
  • Unge med et problematisk rusmiddelbrug
  • Kognitiv adfærdsterapi i rusmiddelbehandling

Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Målgruppe
Den tiltænkte målgruppe for uddannelsen er medarbejdere med en professionsbacheloruddannelse, der i forvejen arbejder som behandlere i offentlig og privat rusmiddelbehandling.

Læs mere - klik her.